"Лаурус-Р"ЕООД

Правната фирма "Лаурус - Р"ЕООД е специализирана в

корпоративно и търговско право;

несъстоятелност;

приватизация; недвижими имоти и собственост;

трудово и облигационно право, вещно право;

семейно и наследствено право;

граждански процес и арбитраж.

Правната фирма "Лаурус - Р"ЕООД е профилирана в комплексното правно обслужване на български и чуждестранни търговски дружества и юридически лица с нестопанска цел.

Предлагаме консултации в областта на търговския и граждански оборот, както и съдействие за процесуално представителство на физически и юридически лица пред съдилищата в Република България.

Правната фирма "Лаурус - Р"ЕООД е работила по големи производства по несъстоятелност като е съдействала на своите клиенти за придобиването на предприятия или обособени части в тези производства.

Email адрес

iruschev@gmail.com

Адрес

София
"Слатинска" №44

лице за контакти

Жени Русчева - Управител